Társaságunk fő profilja a klasszikusnak számító élőerős őrzés. Ebben az esetben a szolgáltatást szakképzett biztonsági őr látja el.

A biztonsági őrök konkrét feladatát mindig a Megrendelő igényeihez mérten határozzuk meg.

Azonban elmondható, hogy a feladatok nagyrészt minden területen hasonlóak.

Objektumvédelemi feladatok ellátása

(irodaházak, társasházak, személyporták, stb.)

 • a be-, és kilépő forgalom folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése, regisztrálása
 • beléptető rendszerek kezelése, vendégkártyák kiadása és visszavételezése
 • a belépési jogosultság és a benntartózkodás ellenőrzése
 • illetéktelen személyek belépésének megakadályozása
 • ügyfelek, vendégek útbaigazítása, szükséges információkkal való ellátása
 • igény szerint, a dolgozók alkoholszondás ellenőrzése
 • kulcskezelés – kulcsok ki és bevétele-, az ezzel járó adminisztráció elvégzése
 • küldemények kezelése
 • monitoron a védendő területek figyelemmel kísérése
 • esemény bekövetkeztekor a monitorokon megjelenő információk birtokában a vagyonőrök, járőrök munkájának koordinációja
 • biztonságtechnikai, tűzvédelmi berendezések jelzésének fogadása, a szükséges intézkedések azonnali megtétele
 • tűzriadó esetén a tűzriadó tervben leírtak betartatása
 • rendkívüli esemény bekövetkeztekor az illetékes személy, illetve szerv értesítése, az elsődleges intézkedések megtétele

Telephelyi, teherportai feladatok ellátása

 • gépjárművek be-, és kihajtásának ellenőrzése
 • be-, illetve kihajtó gépjármű csomagtartójának, utasterének, rakterének átvizsgálása
 • behajtó gépjárművek útbaigazítása
 • indokolt esetben a jármű fogadó félhez történő kísérése
 • belépőkártyák elkészítése, kiadása, visszavételezése
 • igény szerint alkoholszondás ellenőrzés elvégzése

A fentiekből is látható, hogy a feladat sokrétűsége megköveteli a megfelelő személyi állomány kiválasztását, ellenőrzését, tudásának szinten tartását.

Ezért, a Guard Eye Kft. több éves szakmai tapasztalatára építve dolgozta ki felvételi rendszerét, annak érdekében, hogy az adott munkakörök betöltésére a lehető legmegfelelőbb munkatársat alkalmazza.

Kiválasztás folyamata

Új megbízás esetén, először a belső források vizsgálatát végezzük el, tehát a jelenlegi vagyonőrök áthelyezésével elégítjük ki az igényeket. Ennek előnye, hogy a már bevált, megbízható és elengedhetetlen szaktudással rendelkező kollégákat, a megfelelő pozícióra, a helyi specifikus feladatok elsajátítása után azonnal munkába tudjuk állítani.

Amennyiben erre, nincs lehetőség, úgy külsős biztonsági őröket választunk a jelentkezők közül. A jelentkezők interjúztatását cégünk szakmai vezetője is felügyeli, tanácsokkal látva el a kiválasztásért felelős területvezetőt. Ekkor meggyőződnek a jelentkező elméleti felkészültségéről, szakmai rutinjáról, mentális képességeiről.

A kiválasztást követően kerül sor a helyi specifikus feladatok elsajátítására, betanításra. Csak ezután kezdődhet meg a tényleges vagyonőri szolgálat.

Ellenőrzés

Az általunk őrzött objektumok mindegyikén, online járőrellenőrző rendszert alkalmazunk. A rendszer segítségével valós időben nyomon követhető a biztonsági őr munkája, tartózkodási helye, mozgása.

Ezt a folyamatot, a 24 órás diszpécserközpontunk felügyeli.

A technikai ellenőrzés kiegészítéseként, – szúrópróbaszerűen – ellenőreink személyesen is ellenőrizzük dolgozóink munkavégzését.

Oktatás

A minőségi szolgáltatás elengedhetetlen része a vagyonőrök folyamatos képzése, tudásuk szinten tartása.

A Guard Eye Kft. rendszeresen tart szakmai továbbképzést az őrök részére, ahol meghívott szakemberek bevonásával, megismerhetik a legfrissebb jogszabályváltozásokat, a modern technikai eszközök használatát, valamint munka-, és balesetvédelemi oktatásban részesülnek.